O našem spolku, důvod vzniku, jste se dozvěděli již v úvodu či v sekci „O nás“. Velice si vážíme každého finančního příspěvku. Program Skřítci na horách je kalkulován tak, aby pokryl náklady spojené s tím, co daný program zahrnuje (mj. pobyt, strava, zábavný program, doprava).

Projekt/spolek PRO SKŘÍTKY vyžaduje ale mnohem více finančních prostředků. My všichni ze spolku pro tento projekt věnujeme maximum času, své nápady, úsilí i vlastní finanční prostředky. Realizace tohoto projektu už sama o sobě byla nákladná (marketing, účetnictví, dokumentace z důvodu finanční transparentnosti a další podklady, které byly vypracovány odborníky a znalci). Pomozte nám v tom pokračovat a rozšiřovat náš projekt o další programy.

Vaše finanční dary je možné zaslat na bankovní účet číslo 346842002, kód banky 5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. Do poznámky pro příjemce uveďte písmena SD (sponzorský dar). Dále můžete uvést další informace, viz. sekce "Princip dárcovství".

Kromě finanční výpomoci hledáme možnost získání dalších nemovitostí, ať již formou prodeje, pronájmu, nebo darováním.

Uvítáme typ na nevyužívané chaloupky, chaty v dosahu přírody po celé České republice. Případně i kontakt na majitele.

Taktéž uvítáme finanční příspěvek na koupi nového objektu. Momentálně máme v jednání menší chatu v obci Smržovka, kde musíme poskládat obnos ve výši 450 000 Kč.

Nabízíme dobrým lidem, kteří nám mohou pomoci se získáním nového domečku pro skřítky, pojmenování domečku po Vás, nebo jménem, jaké si budete přát a zasazení památného stromu, který bude symbolizovat Vaší dobrou vůli za Vašeho života.

Těm, kteří se rozhodnou náš spolek finančně podpořit a stát tak s námi za jeho existencí, nabízíme podrobný písemný rozpis na co byly jednotlivé finanční obnosy použity. S Vaším souhlasem dále pak veřejné a mediální poděkování za finanční podporu.