Dárcem či sponzorem může být opravdu kdokoli. Obchodní společnost, skupina či jednotlivec. Někdo, kdo má s touto tématikou zkušenosti, známý někoho z Našich rodinek či třeba ten z druhého konce republiky. Někdo, kdo by rád pomohl těm nejohroženějším a zároveň by rád přesně věděl na co se zrovna ten jeho dar použije.

Všichni dárci si mohou zvolit, zdali chtějí být dárcem veřejným či anonymním. Patří jim velké poděkování.

HLAVNÍ SPONZOŘI

NAŠI DÁRCI