Dovolte nám představit z našeho pohledu unikátní financování tohoto projektu. Hledali jsme způsob, jak zvolit jinou cestu než většina neziskových organizací a různých fondů, kde je představen projekt a číslo účtu. Chceme, abyste Vy dárci měli možnost vědět, kam Vaše peníze poputují. Zpětně se tak na našich stránkách přesvědčit, že Váš finanční dar měl smysl. Odesláním peněz na účet to rozhodně nekončí.

Máte možnost si v sekci „Naše rodinky“ vybrat právě tu rodinku, které byste chtěli umožnit strávit několik dní prázdnin.

První možnost je Vaším darem zafinancovat Vámi vybrané rodince celý pobyt. Pak u této rodinky bude v případě Vašeho souhlasu zveřejněno Vaše jméno nebo jméno Vaší společnosti, místo,  jako jediného dárce. Samozřejmě v případě, že budete chtít zůstat jako anonymní dárce, budeme to respektovat. Můžete být uveden pod pseudonymem.

Druhá možnost je Vaším darem zafinancovat Vámi vybrané rodince část pobytu, a to jakoukoliv částkou. Tato rodinka bude mít potom více dárců. O aktuální výši vybrané částky se můžete vždy přesvědčit u medailonku Vámi vybrané rodinky. I zde platí, že v případě Vašeho souhlasu bude u této rodinky Vaše jméno nebo jméno Vaší společnosti a místo. Opět respektujeme případné Vaše přání zůstat v anonymitě či uvedení pseudonymu.

Po vybrání cílové částky budeme dotyčnou rodinku informovat a domluvíme s ní termín pobytu. Po dohodnutém termínu zveřejníme u této rodinky zvolený měsíc v roce, kdy vyrazí na své prázdniny.

Na našich stránkách v sekci „Galerie pobytů“ vystavíme do 7 dnů od ukončení pobytu fotografie, kde budou zachyceny jejich radovánky na prázdninách. Taktéž zašleme každému z Vás dárců diplom/čestné uznání s osobním věnováním a fotografií této rodinky.

V případě, že se v jeden okamžik na jednotlivou rodinku vybere větší, než je stanovena cílová částka, bude dárce, který poslal finanční dar v okamžik, kdy cílová částka byla splněna, informován. Tento dárce bude mít pak možnost vybrat si náhradní rodinku. U anonymních dárců bude tato částka použita na pobyt jiné rodinky dle našeho uvážení.

V případě, že rodinka, na kterou byla vybrána cílová částka, nebude moci využít z jakéhokoliv důvodu náš projekt, bude následovat stejný postup jako ve výše uvedeném odstavci.

Pro veřejné dárce
Pro zaslání finančního daru použijte prosím tento bankovního účet: 346842002, kód banky 5500, vedené u Raiffeisenbank a.s. Jako variabilní symbol uveďte číslo uvedené u Vámi vybrané rodinky. Do poznámky pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, místo, případně jméno Vaší společnosti. Po zaslání finančního daru nás prosím informujte na e-mail info@proskritky.cz, případně na naší poštovní adresu. Zde uveďte, kdo dar poskytl, případně na který e-mail nebo poštovní adresu si přejete zaslat diplom/čestné uznání s věnováním. Jakýkoli kontakt, kde Vás můžeme informovat o případných změnách.

Pro anonymní dárce
Anonymní dárcovství bude probíhat formou veřejné sbírky.

 

Všem dárcům, ale i lidem, který náš projekt zaujal srdečně děkujeme a přejeme pevné zdraví a úspěch v osobním i profesním životě.